Miten suomalaismepit äänestivät

Print PDF Email

Alta näet miten suomalaiset mepit äänestivät eri kysymyksistä Euroopan parlamentin täysistunnossa kaudella 2009-2014.

Katso myös kauden 2004-2009 äänestykset

Hyväksytäänkö gm-maissi markkinoille?
Ympäristövaliokunnan vastalauseesta äänestettiin 16.1.2014

Merkitäänkö lihan alkuperä valmisruokapakkauksiin?
De Langen mietinnöstä äänestettiin 14.1.2014

Tuetaanko hiilidioksidin talteenottoa verovaroin?
Daviesin mietinnöstä äänestiin 14.1.2014

 

Ympäristö ja ilmasto

Tiukennetaanko päästökauppaa?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013

Saako merenpohjaa tuhoavaa pohjatroolausta jatkaa?
Arseniksen mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013

Vähennetäänkö ilmastopäästöjä vai ei?
Varsovan ilmastokokouksen päätöslauselmasta äänestettiin 23.10.2013

Tuetaanko EU-varoilla liikakalastusta?

Kalatalousrahastosta äänestettiin 23.10.2013

Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?
Zanonin mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013

Saako ruokakasveja polttaa rajoituksetta autoissa?
Lepagen mietinnöstä äänestettiin 11.9.2013

Tiukennetaanko päästökauppaa?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 3.7.2013

Sitoutuuko EU uusiutuvan energian 40-45 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030?
Reulin mietinnöstä äänestetttiin 21.5.2013

Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merialueilla?
Beletin mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013

Poistetaanko päästöoikeuksia markkinoilta ylitarjonnan vähentämiseksi?
Grooten mietinnöstä äänestettiin 16.4.2013

Asetaanko liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?
Sonikin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2012

Onko EU edelläkävijä päästöjen vähentämisessä?
Eickhoutin -30 prosentin päästötavoitteesta äänestettiin 5.7.2011

Saako radioaktiivista jätettä viedä EU:sta?
Radioaktiivisen jätteen käsittelystä äänestettiin täysistunnossa 23.6.2011.

Pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?
EU-Venäjä-sopimuksesta äänestettiin täysistunnossa 9.6.2011.

Estetäänkö metsien tuhopolttoja rakennuskiellolla?
Metsien suojelua koskevasta mietinnöstä äänestettiin 11.5.2011

Löysätäänkö komission esittämiä pakettiautojen päästörajoja autoteollisuuden eduksi?
Callananin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 15.2.2011

Tuleeko EU:lle luoda 20 prosentin sitova energiatehokkuustavoite?
Bendtsenin mietinnöstä äänestettiin täysistunnosssa 15.12.2010

Millaisen päästötavoittein EU lähtee Cancúnin ilmastokokoukseen?
Ilmastokokousta koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 25.11.2010

Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?
Rapkayn mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 23.11.2010.

Kielletäänkö laittomasti hakatun puun ja puutuotteiden kauppa EU:ssa?
Hassin mietinnöstä äänestettiin 7.7.2010

Ydinturvallisuuden huomioonottaminen ilmastonmuutokseen sopeutuessa
Mietinnössä äänestettiin täysistunnossa 6.5.2010

Kielletäänkö vesistöille ja ympäristölle vaarallinen syanidikaivostoiminta?
Päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 5.5.2010

Päätöslauselma Kööpenhaminan ilmastokokouksen tuloksesta
Millaisiin päästövähennyssitoumuksia EU:lta tarvitaan? Äänestystäysistunnossa 10.2.2010

Kreikan metsäpalot ja EU:n tuki – pitääkö huonosti käytetty tuki palauttaa?
Päätöslauselmasta äänestettiin 16.9.2009.

Perusoikeudet ja sananvapaus

Saako oikeutta uskonnolliseen koulutukseen rajoittaa?
Uskonnollisesta ja moraalisesta opetuksesta äänestettiin 13.6.2013

Jaetaanko maahanmuuttajien sormenjälkitietoja?
Macovein mietinnöstä äänestettiin 12.6.2013

Hyväksytäänkö kohuttu väärennösten vastainen ACTA-sopimus?
ACTA:sta äänestettiin 4.7.2012

Torjutaanko homofobiaa Euroopassa ja missä määrin?
Parlamentin päätöslauselma hyväksyttiin 24.5.2012

Luovutetaanko EU-kansalaisten matkustajatietoja Yhdysvalloille?
Sophia in ‘t Veldin mietinnöstä äänestettiin 19.4.2012

Onko Venäjän kansalaisilla vapaus kokoontua?
Parlamentti otti kantaa EU-Venäjä-sopimukseen täysistunnossa 9.6.2011

Saako nettiyhteyden katkaista väärennösten torjumiseksi ilman tuomioistuimen päätöstä?
Väärennösten vastaista ACTA-sopimusta koskeva päätöslauselma hyväksyttiin 10.3.2010

Saako Italian tiedotusvälineiden sananvapaudesta puhua?
Oikeistoryhmät puolustamassa Berlusconin toimia 21.10.2009.

Pitääkö EU:n puuttua Liettuan lakiin alaikäisten suojelusta “haitalliselta informaatiolta” homoseksuaalisuudesta?
Päätöslauselma vaati selvittämään rikkooko laki EU:n kansalaisten perusoikeuksia 17.9.2009.

Terveys

Maksetaanko EU:n maataloustukea tupakalle?
Vuoden 2014 budjetista äänestettiin 23.10.2013

Vähennetäänkö tupakoinnin houkuttelevuutta?
McAvanin mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013

Tarvitseeko moottoripyörät katsastaa?
Kuhnin mietinnöstä äänestettiin 2.7.2013

Tiukennetaanko autojen melurajoja?
Moottoriajoneuvojen melunormeista äänestettiin 6.2.2013

Maksaako EU tupakkatukiaisia?
Parlamentti äänesti vuoden 2013 budjetista 23.10.2012

Kielletäänkö rintaimplanttien mainonta?
Viallisia rintaimplantteja koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin 14.6.2012

Kielletäänkö lasten- ja vauvanruuan tuotannossa myrkyllisimmät torjunta-aineet?
Riesin mietinnöstä äänestettiin 14.6.2012

Voiko jäsenmaa kieltää geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn?
Perusteluista, joiden nojalla geenimuunneltujen kasvien viljelyn voidaan kieltää, äänestettiin 5.7.2011

Löysätäänkö geenimuuntelun sääntöjä?
Sarbun mietinnöstä koskien ruokaturvallisuutta äänestettiin täysistunnossa 18.1.2011

Saako kloonausta käyttää lihantuotannossa? Merkitäänkö geenimuunnellulla rehulla tuotettu liha vai ei?
Uuselintarvikeasetuksestä äänestettiin täysistunnossa 7.7.2010

Merkitäänkö elintarvikkeiden ravintosisältö selkein liikennevalomerkein?
Sommerin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 16.6.2010

Saako kuluttajaa huijata lihaliimalla?
Parlamentti esti trombiinin sallimisen ruuan lisäaineena 19.5.2010

Saako työpaikoilla tupakoida?
Oikeistoenemmistö pyyhki tupakointikiellon päätöslauselmasta 26.11.2009.

Eläinsuojelu

Saako eläinkujetus kestää yli 8 tuntia?
Wojciechowskin mietinnöstä äänestettiin 12.12.2012

Rajoitetaanko eläinkuljetukset kahdeksaan tuntiin, kielletäänkö eläinten kloonaus ruokatuotannossa?
Eläinten suojelu- ja hyvinvointistrategiasta vuosille 2012-2015 äänestettiin täysistunnossa 4.7.2012

Saako EU-rahaa käyttää härkätaisteluihin?
EU-budjetista vuodelle 2011 äänestettiin 20.10.2010

Tuleeko tieteellisiä eläinkokeita vähentää määrätietoisesti?
Koe-eläindirektiivin uudistamisesta äänestettiin täysistunnossa 8.9.2010

Avoimuus ja instituutiot

Tuleeko meppien kulukorvauksen käyttöä valvoa?
2009 tilinpäätöksen vastuuvapaudesta äänestettiin 10.5.2011

Nostetaanko meppien avustajamäärärahoja ilman lisäselvitystä?
EU-budjetista vuodelle 2011 äänestettiin 20.10.2010

Tuleeko parlamentin johtavat virkamiehet valita pätevyyden mukaan?
Staesin mietinnöstä koskien vuoden 2008 tilinpäätöstä parlamentin osalta äänestettiin 5.5.2010

Kuinka avoimia EU:n asiakirjat ovat?
Parlamentti vaati toimia avoimuuden lisäämiseksi 17.12.2009

Sosiaaliturva ja työelämä

Otetaanko EU:n nuorisotyöttömyys vakavasti?
Päätöslauselmasta nuoristotyöttömyyden torjumiseksi äänestettiin 12.6.2013

Taataanko kaikille EU-kansalaisille asunto, ja millä ehdoilla?
Karima Dellin asuntopulaa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 11.6.2013

Käydäänkö banaanikauppaa reilusti vai ympäristöä tuhoten ja työläisiä riistäen?
EU:n ja Latinalaisen Anerikan välisestä banaanikauppasopimuksesta äänestettiin 3.2.2011

Miten pitkä äitiysloma taataan EU:n äideille, entä millä korvauksella?
Äitiyslomadirektiivistä äänestettiin ensimmäisessä lukemisessa täysistunnossa 20.10.2010

Kuinka paljon yrittäjäkuljettajat saavat tehdä ylitöitä?
Bauerin mietinnöstä koskien kuljettajayrittäjien työaikaa hyväksyttiin täysistunnossa 16.6.2010

Maatalous

Millainen sakko rapsahtaa viherryttämisvaatimusten rikkomisesta?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Ilmoitusvelvollisuus hullun lehmän taudista maataloustuen ehtona
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Saako hiilirikkaita turvemaita raivata?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Julkistetaanko maataloustuen saajat?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Pitääkö maataloustukea saadakseen noudattaa pohjavesidirektiiviä?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Pitääkö maataloustukea saadakseen noudattaa torjunta-ainedirektiiviä?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Miten velvoittavia ympäristösäädökset ovat maataloudessa?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Saako samoista ympäristötoimista kaksinkertaista tukea?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Miten maatalouspolitiikassa otetaan huomioon kehitystavoitteet?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Poistetaanko kehitysmaiden markkinoille haitalliset EU:n maatalouden vientituet?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Asetetaanko maanviljelijöiden suorille tuille 300 000 euron vuosittainen tukikatto?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Viherrytetäänkö EU:n maatalouspolitiikkaa?
Maatalouspolitiikan uudistamisesta äänestettiin 13.3.2013

Tasa-arvo

Ajaako EU seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä?
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 10.12.2013

Tarvitaanko pörssiyhtiöiden johtoon sukupuolikiintiöitä?
Esityksestä 40 % prosentin sukupuolikiintiöistä äänestettiin 20.11.2013

Onko naisilla oikeus aborttiin?
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 22.10.

Onko naisilla oikeus aborttiin?
Papadapouloun mietinnöstä äänestettiin 8.10.2013

Kansalaisen oikeus käyttää kaikkia EU:ssa virallisia kieliä ollessaan yhteydessä EU-instituutioihin
Päätöslauselmasta julkisiin kuulemisiin ja niiden saatavuuteen kaikilla EU-kielillä äänestettiin 14.6.2012

Naisten oikeudet ihmisoikeuksia koskevassa vuosiraportissa
Howittin mietinnöstä äänestettiin 18.4.2012

Tarvitaanko naisia yritysjohdossa?
Naiskiintiöistä yritysten johdossa äänestettiin 6.7.2011

Laittomien maahanmuuttajien oikeus terveydenhoitoon, naisten oikeus ehkäisyyn ja aborttiin
Estrelan mietinnöstä äänestettiin 8.3.2011

Onko naisilla oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen?
De Keyserin mietinnöstä koskien Saharan eteläpuolisen Afrikan terveydenhoitoa äänestettiin täysistunnossa 7.10.2010

Naisten oikeus päättää seksuaalisuudestaan ja lisääntymisestään, isien oikeus isyyslomaan?
Tasa-arvon toteutumisen raportti 2009 täysistunnossa 10.2.2010

Ulkosuhteet

Tuetaanko EU-varoilla puolustusta ja esimerkiksi lennokkiohjelmia?
Koppan mietinnöstä äänestettiin 21.11.

Koordinoidaanko EU-maiden puolustusbudjetteja päällekkäisyyksien välttämiseksi?
Gahlerin mietinnöstä äänestettiin 21.11.2013

Jäädytetäänkö vapaakauppaneuvottelut USA:n kanssa NSA-vakoiluohjelman takia? Tarjotaanko Snowdenille turvapaikka?
NSA-vakoiluohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin 4.7.2013

Asetetaanko Magnitskyn kuolemaan osalliset viisumikieltoon?
Swobodan mietinnöstä äänestettiin täysisunnossa 13.12.2012.

Myönnetäänkö Palestiinalle tarkkailija-asema YK:ssa?
Gazaan liittyvästä päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 22.11.2012

Onko Euroopan Investointipankin petrattava kestävässä kehityksessä ennen lisärahoitusta?
Kalfinin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 17.2.2011

Saako Islanti jatkaa valaanpyyntiä jos se mielii EU:n jäseneksi?
Islannin jäsenyyttä koskevasta päätöslauselmasta ja vihreiden muutosehdotuksesta 2 äänestettiin 7.7.2010

Tuleeko jäsenmaiden luopua ensi-iskusta puolustuspolitiikan välineenä?
Päätöslauselmasta koskien ydinsulkusopimusta äänestettiin 10.3.2010

Maahanmuuttajien oikeudet EU:n sopimuksessa Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian maiden kanssa
Eva Jolyn mietinnöstä äänestettiin 20.1.2010

Talous

Uudistetaanko pankkisektori?
Päätöslauselmasta äänestettiin 13.6.2013

Millä ehdoilla luodaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus?
Päätöslauselmasta äänestettiin 23.5.2013

Pitääkö monikansallisten yritysten julkaista eri maissa maksetut verot?
Parlamentti äänesti Kekuksen mietinnöstä 21.5.2013

EU:n yhteinen patenttijärjestelmä
Parlamentti äänesti Rapkayn mietinnöstä 11.12.2012

Vihreämpi rakennerahasto ja maatalouspolitiikka?
Parlamentti äänesti vuoden 2013 budjetista 23.10.2012

Kerätäänkö verovaroja finanssitransaktioverolla?
Parlamentti äänesti Anni Podimatan mietinnöstä 23.5.2012

Otetaanko käyttöön yritysveron minimitaso verokilpailun vähentämiseksi?
Marianne Thyssenin mietinnöstä yhteisestä yritysveropohjasta äänestettiin 19.4.2012

Pitäisikö parlamentin luopua toisesta istuntopaikasta?
Vaughanin mietinnöstä äänestettiin 29.3.2012

Onko veronkierto sallittua EU-maissa?
Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin ratkaisuista äänestettiin 6.7.2011

Voidaanko maataloustuille asettaa yläraja?
Parlamentti äänesti tulevasta maatalouspolitiikasta täysistunnossa 23.6.2011

Pitäisikö EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?
Parlamentti äänesti budjettiesityksestä täysistunnossa 23.6.2011

Toisiko yksi istuntopaikka säästöjä?
Parlamentti äänesti vuosien 2014–2020 budjetista täysistunnossa 8.6.2011

Ajaako EU globaalia Tobinin veroa?
Podimatan mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011

Tiukennetaanko riskirahastojen sääntöjä?
Riskirahastoja koskevista säännöistä äänestettiin täysistunnossa 11.11.2010

Varaudutaanko kansainväliseen valuutansiirtoveroon jo vuoden 2011 EU-budjetissa?
Täysistunto äänesti 20.10.2010

Voidaanko ottaa käyttöön Tobinin eli kansainvälisten rahasiirtojen vero ilmastonmuutoksen sopeutumisen rahoitukseen?
Päätöslauselmasta koskien kansainvälisiä rahasiirtoja äänestettiin 10.3.2010

Parannetaanko kilpailukykyvä lisäämällä joustavuutta työnantajille?
Päätöslauselmasta EU2020-strategiaan äänestettiin 10.3.2010

Äänestystuloksia löydät myös parlamentin kotisivuilta. Jos haluat selvittää äänestyskäyttäytymisen tietyssä asiassa, helpottaa, jos tiedät minä päivänä täysistunto on asiasta äänestänyt, kuka oli mietinnönlaatija ja mikä muutosehdotuksen numero. Kaikista äänestyksistä ei merkitä kuka mitenkin on äänestänyt, sillä kannat merkitään pöytäkirjaan vain silloin, kun jokin poliittinen ryhmä on pyytänyt nimenhuutoäänestystä. Tärkeimmistä äänestyksistä useimmiten kuitenkin löytyy nimenhuutoäänestys.

Vihreä ryhmä on avannut äänestysvalvomon. Siellä on saatavilla tietoa kaikkien poliittisten ryhmien ja meppien kannoista koskien keskeisiä päätöksiä.